Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace: Březen 2019

Respektujeme soukromí a vaše práva na kontrolu vašich osobních údajů. Naše základní pokyny jsou jednoduché. Budeme naprosto otevření o tom, jaké údaje sbíráme a proč. Vaše údaje jsou u nás posvátně střeženy. Vaše údaje neprodáváme třetím stranám a ani je prodávat nebudeme.

Hlavním účelem shromažďování vašich údajů je zlepšit váš poslechový zážitek. Ať už spolupracujeme s hudebními službami, abychom se ujistili, že máte přístup k vašim oblíbeným playlistům a můžete objevovat nové umělce, nebo vám dáváme možnost pustit hudbu hlasem nebo dotykem vašeho inteligentního domácího systému, nebo nabízíme vysoce citlivou zákaznickou podporu, když se něco pokazí, naším cílem je, abyste poslouchali co nejsnadněji.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (‚Zásady‘) vysvětlují osobní údaje, které od vás shromažďujeme, ať už přímo nebo nepřímo, a jak je budeme používat. Osobní údaje jsou jakékoli informace, které lze použít k vaší identifikaci nebo které k vám můžeme propojit. Zásady také rozebírají možnosti, které můžete učinit ohledně údajů, které shromažďujeme, a jak můžete tato rozhodnutí kontrolovat. Týká se to všech produktů nabízených společností Sonos (‚produkt(y) Sonos‘), včetně naší ovládací aplikace Sonos (‚aplikace Sonos‘ nebo ‚aplikace‘). Vztahuje se to také na jakékoli webové stránky ovládané společností Sonos, jakož i na další offline interakce, jako je například návštěva obchodu Sonos nebo účast na události Sonos (souhrnně označované jako ‚Služby‘). Pečlivě si prosím tyto Zásady přečtěte, abyste rozuměli, jak může společnost Sonos shromažďovat, používat a sdílet vaše osobní údaje. Výrazy ‚my‘, ‚nás‘ nebo ‚Sonos‘ jsou míněny jako odkazy na společnost Sonos, Inc.

Tyto Zásady popisují:

 • Typy osobních údajů, které shromažďujeme
 • Interakce zákazníků se Sonos
 • Jak používáme osobní údaje
 • Jak můžeme sdílet osobní údaje
 • Právní základy pro používání osobních údajů
 • Zabezpečení, ukládání a uchovávání osobních údajů, které shromažďujeme
 • Vaše práva a možnosti
 • Naše použití souborů cookie a jiných podobných technologií
 • Jak nás kontaktovat
 • Změny v našich Zásadách ochrany osobních údajů
 • Stáhnout PDF verzi těchto Zásad

Typy osobních údajů, které shromažďujeme

Údaje, které nám poskytujete

Shromažďujeme informace, které nám dobrovolně poskytujete, například vaše jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu; například pokud se chcete dozvědět více o produktech a službách Sonos, nebo když se obracíte na náš zákaznický servis a požádáte o pomoc se svými produkty Sonos.

Údaje, které shromažďujeme automaticky

Automaticky shromažďujeme informace o vás, jako jsou Funkční údaje (jak jsou definována níže) a Dodatečné údaje o použití (jak jsou definována níže) o vašem použití vašeho produktu Sonos nebo informace shromážděné pomocí cookies a podobných technologií, když používáte, přistupujete nebo s námi komunikujete prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikace. Můžeme například shromažďovat informace o typu zařízení, které používáte pro přístup k našim webovým stránkám, operačním systému a jeho verzi, vaší IP adrese, vašem obecném zeměpisném umístění podle vaší IP adresy, typu vašeho prohlížeče, o stránkách, které si prohlížíte na našich webových stránkách a zda a jak interagujete s obsahem dostupným na našich webových stránkách.

Údaje získané z ostatních zdrojů

Můžeme o vás získat informace z jiných zdrojů, včetně třetích stran, jako jsou partneři v oblasti hudebních služeb a partneři, s nimiž nabízíme společné služby nebo se zapojujeme do společných marketingových aktivit. Můžeme o vás také získat informace z platforem sociálních médií, například když s námi na těchto platformách komunikujete. Chráníme data získaná od třetích stran v souladu s postupy popsanými v těchto Zásadách a také uplatňujeme veškerá další omezení uložená zdrojem dat.

Informace o dětech

Sonos není zaměřen a není určen k přilákání dětí mladších šestnácti let. Přestože procházet naše webové stránky nebo používat naši aplikaci mohou návštěvníci všech věkových skupin, vědomě neshromažďujeme ani nepožadujeme osobní údaje od osob mladších šestnácti let bez souhlasu rodičů. Pokud zjistíme na základě oznámení od rodičů, zákonných zástupců nebo jiným způsobem, že dítě mladší šestnácti let bylo na našem webu nesprávně zaregistrováno pomocí nepravdivých údajů, zrušíme účet tohoto dítěte a odstraníme jeho osobní údaje z našich záznamů.

Interakce zákazníků se Sonos

Aby byly informace v těchto Zásadách srozumitelné, zdůraznili jsme různé příležitosti, kdy by společnost Sonos mohla potenciálně shromažďovat osobní údaje od zákazníků. Interakce zákazníků se Sonos jsou rozděleny do následujících segmentů:

Získávání informací o Sonos

Při shromažďování více informací o Sonos, můžete virtuálně nebo fyzicky navštívit místo, které vlastníme. Příklady zahrnují prohlížení našich webových stránek, telefonát našim obchodním zástupcům, fyzickou návštěvu obchodu vlastněného společností Sonos nebo účast na události sponzorované společností Sonos. Chcete-li se dozvědět více o produktech Sonos, můžete během těchto interakcí dobrovolně poskytnout osobní údaje, například vaše jméno a e-mailovou adresu. Informace o vás můžeme také shromažďovat on-line prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií, když navštívíte naše webové stránky.

Shromažďujeme: jméno, e-mailovou adresu, IP adresu a informace poskytnuté soubory cookie nebo podobnými technologiemi.

Proč: Používáme tyto informace ke sdílení zpráv ohledně událostí a produktů nabízených společností Sonos. Kromě toho nám adresa IP pomáhá lépe porozumět geografickým informacím o návštěvnících našich webových stránek, abychom je mohli zlepšit pro každého. Je naším legitimním zájmem zpracovat vaše osobní údaje pro tyto účely.

Nákup produktů Sonos

Jakmile se rozhodnete koupit produkt Sonos, nabízíme zákazníkům možnost, jak nakoupit přímo u nás na adrese www.sonos.com nebo v maloobchodní prodejně Sonos. Když u nás nakupujete, můžete být požádáni o poskytnutí informací, abychom mohli váš nákup dokončit.

Shromažďujeme: vaše jméno, telefonní číslo (volitelné), e-mailovou adresu, dodací/korespondenční adresu a platební údaje.

Proč: Tyto informace používáme k dokončení vaší transakce, provedení jakýchkoli následných kroků ohledně vašeho nákupu, pomoci při jakýchkoli problémech s dodáním, zpracování reklamací a dalších problémů souvisejících s nákupem produktů Sonos. Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s vámi máme. Upozorňujeme, že neukládáme žádné informace o platebních nebo kreditních kartách. Používáme platební údaje pouze ve spojitosti s nákupem produktů Sonos.

Registrace vašeho systému Sonos

Jakmile obdržíte své produkty Sonos, budete muset váš produkt připojit k domácí síti. Aby bylo možné provést nastavení, musí být každý produkt připojen k internetu. V rámci počátečního nastavení budete vyzváni ke stažení ovládací aplikace Sonos buď z našich webových stránek, nebo z webových stránek třetí strany, například z internetového obchodu Chrome. Aplikace Sonos vám umožňuje ovládat váš systém Sonos z vámi vybraného zařízení (například z vašeho telefonu nebo tabletu). Během procesu nastavení vás aplikace Sonos požádá o zřízení účtu a registraci vašeho systému u Sonos. Aby vaše produkty Sonos fungovaly, musíte je zaregistrovat.

V rámci registrace vašeho produktu Sonos vás aplikace vyzve k zadání informací, jako je e-mailová adresa a údaje o poloze (země, PSČ). Poskytnutí těchto informací pro registraci vašeho systému Sonos je povinné. Váš systém Sonos poté vytvoří jedinečné alfanumerické identifikační číslo, které používáme k identifikaci vašeho konkrétního systému Sonos méně osobním způsobem. Toto identifikační číslo bude spojeno s e-mailovou adresou, kterou uvedete, se sériovým číslem produktu a IP adresou, odkud se produkt připojil. V rámci registrace si budete muset vytvořit účet Sonos. Shromažďujeme vaše heslo k vašemu účtu Sonos, které se používá pouze pro ověření a přístup k účtu Sonos.

Shromažďujeme: vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, údaje o poloze, vaše heslo a IP adresu. Vaše heslo je uloženo pomocí jednosměrného hashování, což znamená, že jej nemůže získat (ani zveřejnit) nikdo, včetně společnosti Sonos.

Proč: Shromažďujeme tyto informace, abychom zajistili bezpečné fungování vašeho produktu Sonos (což pomáhá zabránit neoprávněnému přístupu k vašim produktům Sonos nebo domácí síti) a abychom zajistili, že vám umožníme vybrat správné možnosti hudebních služeb na základě vaší geografické polohy (např. rozhlasové stanice k dispozici ve vaší zemi). Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s vámi máme. Váš e-mail také používáme k zasílání oznámení týkajících se Sonos, jako jsou propagační zprávy, aktualizace softwaru, informace o produktech a/nebo službách Sonos a ke sdílení vzrušujících novinek a nabídek produktů Sonos. Je naším legitimním zájmem zpracovat vaše osobní údaje pro tyto účely.

Používání produktů Sonos

Existují tři hlavní důvody, proč shromažďujeme údaje z vašich produktů Sonos: (1) nabídnout vám hudební služby nebo jiné možnosti audio obsahu (např. televizi nebo hry), které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s vámi máme, (2) nabídnout vám kontrolu nad vaším systémem Sonos, která je nezbytná pro plnění smlouvy, kterou s vámi máme, a (3) vylepšit vaše produkty Sonos v průběhu času, což je naším legitimním zájmem.

Používání produktů Sonos zahrnuje výběr audio obsahu k přehrávání ve vámi vybraných místnostech. Přestože můžete přehrávat bezplatné internetové rádio nebo hudební soubory uložené ve vaší domácí síti (například na pevném disku vašeho počítače), většina vlastníků Sonos upřednostňuje přidat streamovací hudební službu pro přehrávání prostřednictvím jejich produktů Sonos. Příklady zahrnují Spotify, Apple Music a ostatní služby audio obsahu. Přidání kterékoli z těchto hudebních služeb vyžaduje, abyste propojili svoji individuální hudební službu se svým účtem Sonos. Jakmile začnete přehrávat hudbu nebo jiný audio obsah na svých produktech Sonos, údaje, která dostáváme, závisí na vašich preferencích.

Funkční údaje

Tyto údaje jsou nezbytně nutné k tomu, aby váš produkt Sonos vykonával své základní funkce bezpečným způsobem, a nebudete-li chtít nadále používat své produkty Sonos, nebudete se moci od tohoto shromažďování, sdílení a/nebo zpracování údajů odhlásit.

Shromažďujeme:

 • Registrační údaje Tyto údaje zahrnují vaši e-mailovou adresu, polohu, jazykové preference, sériové číslo produktu, IP adresu a přihlašovací údaje k účtu Sonos (jak je popsáno výše).
 • Systémové údaje Tyto údaje zahrnují věci jako typ produktu, typ ovládacího zařízení, operační systém ovládacího zařízení, verzi softwaru, zdroj obsahu (linkový audio vstup), vstup signálu (např. zda váš televizor vysílá konkrétní zvukový signál, jako je Dolby, do vašeho systému Sonos), informace o Wi-Fi anténách, audio nastavení (např. vyrovnávání nebo stereo pár), orientace produktu, názvy hudebních služeb, které jste přidali/aktivovali na svém produktu Sonos, jména, která jste produktu Sonos dali v různých místnostech, jestli byl váš produkt naladěn pomocí technologie Sonos Trueplay, a informace o chybách.

Proč shromažďujeme funkční údaje: Shromažďujeme tyto informace, abychom pomohli zajistit správnou funkci vašich produktů, poskytnout vám zákaznickou podporu, dodržovat vaše audio preference a vedli rozhodnutí o zlepšování produktů a zákaznické podpory. Tyto informace také shromažďujeme k tomu, abychom pomáhali vést rozhodnutí o zlepšování produktů a zákaznické podpory.

Dodatečné údaje o použití

Abychom zlepšili vaše zkušenosti s produkty Sonos a nabídli lepší, personalizované produkty a služby Sonos, které splňují potřeby a očekávání našich zákazníků, shromažďujeme následující dodatečné údaje o použití. Zpracování těchto informací je v našem legitimním zájmu, jak je uvedeno níže (v části Proč). Ze sdílení těchto údajů se můžete odhlásit následováním pokynů uvedených zde.

Shromažďujeme:

 • Informace o výkonu Patří sem například teplota vašeho produktu, informace o Wi-Fi, jako je síla signálu, jak často používáte hudební služby, které jste připojili k vašemu systému Sonos (včetně, u některých služeb, vaše přihlašovací uživatelské jméno, ale nikoli heslo), informace o tom, jak často používáte aplikaci Sonos versus jiné ovládací mechanismy, tok interakcí v aplikaci Sonos, jak často používáte fyzické ovládací prvky na jednotce a údaje o poloze, když se aplikace Sonos používá, tok interakcí v aplikaci Sonos a trvání použití Sonos produktu.
 • Informace o aktivitě To zahrnuje dobu používání hudební služby, informace o seskupování produktů nebo místností, informace o příkazech (jako je přehrávání, pozastavení, změna hlasitosti nebo přeskočení skladeb), informace o playlistech nebo datovém kontejneru stanice včetně historie poslechu (‚Nedávno přehrávané‘); a informace o playlistu nebo oblíbených položkách Sonos; každý z údajů se vztahuje k jednotlivým produktům Sonos a vašim interakcím s nimi. Pokud povolíte hlasové ovládání, budeme navíc shromažďovat informace o údajích o stopě.

Proč: Tyto informace shromažďujeme, abychom vám mohli pomoci zajistit správné fungování produktů Sonos, poskytovat personalizovanou zkušenost našim zákazníkům, určit, jaké typy vylepšení produktů nebo funkcí potěší naše zákazníky nejvíce, a pomoci předpovídat možné problémy s produkty Sonos. Shromažďování těchto údajů je naším legitimním zájmem k podpoře uživatelsky přívětivého prostředí, které odpovídá vašim potřebám a pomůže vám s problémy, které se mohou vyskytnout. Je vaší volbou, zda chcete, abychom tyto údaje shromažďovali a proto se ze sdílení těchto údajů můžete odhlásit následováním pokynů uvedených [zde].

Upozorňujeme, že personalizované služby (např. Nedávno přehrávané), hlasové ovládání a přímé ovládání nelze použít, pokud se odhlásíte od tohoto shromažďování údajů, protože tyto funkce vyžadují, aby tyto dodatečné údaje o použití fungovaly. Nedávno přehrávané můžete vždy smazat následováním pokynů v aplikaci Sonos.

Funkce přímého ovládání nebo hlasového ovládání

Jak dochází k většímu propojení světa a našich domácností, uvědomujeme si, že naši zákazníci mohou upřednostňovat ovládání svých produktů Sonos jinými prostředky, než je jejich aplikace Sonos, například pomocí hlasem aktivovaného produktu (jako je Amazon Alexa), prostřednictvím mechanismu domácího ovládání (např. dálkový ovladač Lutron Pico) nebo prostřednictvím aplikace nabízené jejich oblíbenou hudební službou.

Chcete-li tuto funkci povolit, budete vyzváni, abyste těmto zařízením umožnili připojení k vašemu systému Sonos (podobný proces, kterým procházíte při připojování hudební služby). Jakmile je tato funkce aktivována, shromažďujeme a zpracováváme funkční data, dodatečné údaje o použití a zvukové údaje.

Sonos bude sdílet dílčí část těchto údajů s partnery, kteří poskytují vámi požadované služby. Sdílení vašich relevantních údajů s těmito partnery a další zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smluv s těmito partnery ve váš prospěch, aby bylo zajištěno, že funkce hlasového nebo přímého ovládání funguje správně. Pokud máte proti takovému zpracování námitky, jednoduše funkci deaktivujte (například deaktivujte hlasové ovládání) nebo ji odpojte (například odpojte dálkové ovládání inteligentního domu) od produktů Sonos. Funkce hlasového ovládání nebo jiné funkce přímého ovládání však nebudou fungovat, pokud nám nedáte oprávnění shromažďovat a zpracovávat údaje, jak je uvedeno v této části.

Shromažďujeme: Funkční údaje, Dodatečné údaje o použití a určité Zvukové údaje

Proč: Tyto informace jsou potřebné pro splnění dohody, kterou s vámi máme, pro zajištění správné funkčnosti a pro zlepšení těchto funkcí, což je také naším legitimním zájmem.

Zvukové údaje

Sonos nezaznamenává zvuk ve vaší domácnosti nepřetržitě. Jsou dvě možnosti, kdy zachytíme zvuk z vašeho domova: (1) když povolíte technologii hlasového ovládání na produktu Sonos s hlasovým ovládáním (jako je Sonos One nebo Beam); a (2) když využijete naši inovativní technologii ladění v místností Trueplay.

Hlasové ovládání

Hlasové ovládání funguje na základě hlasem aktivovaného produktu Sonos ‚poslouchajícího‘, až zazní aktivační slovo. Upozorňujeme, že ne všechny produkty Sonos jsou aktivovány hlasem, a pokud je váš produkt Sonos aktivován hlasem, budete ho muset vědomě aktivovat, aby váš produkt Sonos začal ‚poslouchat‘. Přesněji, toto ‚poslouchání‘ znamená, že hlasem aktivované produkty Sonos nahrávají, aniž by přenášely nebo ukládaly jakékoli informace, dokud nedetekují slovo nebo frázi (jako je třeba „Alexa“), která zařízení aktivuje, aby začalo aktivně nahrávat. Pokud produkt aktivační slovo nedetekuje, pokračuje v nahrávání přes sebe v nekončící smyčce trvající pár vteřin. Toto se odehrává lokálně na vašem produktu a není to posíláno do Sonos ani žádné třetí straně. Pokud je aktivační slovo detekováno, produkt Sonos začne nahrávat. Jinými slovy, produkt nenahrává ani neuchovává žádné zvukové údaje, ani nezačne s přenosem žádných dat, dokud není ‚aktivován‘. Na nahrávání jste upozorněni vizuálním prvkem, jako je třeba kontrolka na produktu Sonos a specifickým zvukem. Produkt nahrává, dokud váš hlasový příkaz není dokončen. Nahrávka vašeho hlasového příkazu je poté poslána hlasovému partnerovi, kterého jste autorizovali pro přijímání těchto nahrávek (například Amazon). Sonos neuchovává kopii nahrávky vašeho hlasu. Souběžně s hlasovým záznamem bude váš produkt shromažďovat data (například úroveň decibelů při každé frekvenci) o okolním hluku v místnosti. Z tohoto typu dat není možné extrahovat řeč. Shromažďování těchto dat nám pomáhá vylepšit naši technologii rozpoznávání řeči, což je naším legitimním zájmem. Například pokud se pokoušíte dát hlasový příkaz zatímco hraje hudba, může Sonos vylepšit technologii snížením hlasitosti hudby tak, aby bylo vašemu hlasovému příkazu dobře rozumět.

Ladění Trueplay v místnosti

Inovativní technologie Trueplay analyzuje akustické faktory, které mohou ovlivnit kvalitu zvuku v místnosti, kde je umístěn váš produkt Sonos. Trueplay budete muset aktivně povolit. Účelem analýzy Trueplay je upravit vaše produkty Sonos způsobem, který vylepšuje zvuk. Za tímto účelem uživatel prochází interaktivním procesem (podívejte se na video zde), který shromažďuje určité údaje o vaší místnosti (například počet reproduktorů a umístění reproduktorů), včetně informací o hladinách hluku v pozadí (například, úroveň decibelů při každé frekvenci). Tyto informace slouží k zajištění toho, že vyladění vám poskytne nejlepší možný výsledek. Například, pokud váš pes štěká během testování Trueplay, produkt ví, že má během testování ignorovat hluk psa štěkajícího v pozadí. Shromažďování vašich osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s vámi máme, pokud aktivujete Trueplay.

Získávání pomoci od Sonos

Čas od času se můžete rozhodnout, že budete kontaktovat naši skupinu zákaznického servisu a požádat o pomoc s vašimi produkty Sonos. Abychom vám mohli nabídnout nejlepší možné služby, můžeme shromažďovat určité údaje od vás nebo vašich produktů Sonos.

Shromažďujeme: To může zahrnovat kontaktní informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikátory sociálních médií (pokud nás kontaktujete pomocí kanálu sociálních médií) a obsah vašich chatů a další komunikace se zákaznickým servisem společnosti Sonos (včetně, v některých případech, hlasového záznamu, pokud na zákaznický servis zavoláte). V určitých případech je pro tým zákaznického servisu užitečné, aby měli ‚Diagnostiku‘ vašeho systému Sonos. Jedná se v podstatě o technický systémový snímek všech relevantních informací vedoucích k incidentu a zahrnuje informace, jako je používaná hudební služba, úroveň hlasitosti, konfigurace produktu, informace o signálu Wi-Fi a routeru, chybové kódy, informace o zařízení (např. operační systém, a použitá verze aplikace Sonos). Shromažďování výše popsaných informací je nezbytné pro zajištění zákaznické podpory. O pořízení snímku budete předem informováni. Nezachycujeme snímky, aniž bychom vám to předem oznámili. Pokud jste Beta tester, provádíme každodenní diagnostiku vašeho systému Sonos automaticky (dle podmínek smlouvy s Beta testery).

Proč: Shromažďujeme tyto informace, abychom vám mohli poskytnout tu nejlepší a nejefektivnější zákaznickou podporu. Například při zákaznických dotazech a technických otázkách používáme kontaktní informace, abychom zákazníkům odpověděli jejich preferovaným způsobem (telefon, e-mail, sociální sítě). U technických problémů používáme data diagnostiky systému, abychom efektivně vyřešili problém. V případě vrácení produktu nebo výměny používáme kontaktní informace, abychom zajistili úspěšný příjem a/nebo doručení produktu. Používání tohoto typu údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s vámi máme.

Jak používáme osobní údaje

Společnost Sonos používá údaje, které shromažďujeme, aby vám poskytla produkty a služby, které nabízíme, včetně využití údajů ke zlepšení a přizpůsobení vašich zkušeností. Tyto údaje také používáme pro komunikaci s vámi, například abychom vás informovali o vašem účtu, nových produktech nebo službách, zabezpečení a dalších typech aktualizací.

Sonos používá údaje k následujícím účelům:

Poskytování naší produktové zkušenosti

Údaje používáme k poskytování, provozu, podpoře a vylepšování produktů a služeb Sonos, které nabízíme, aby naši zákazníci mohli naslouchat co nejsnadněji. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s vámi máme.

Zákaznická podpora

Údaje používáme k tomu, abychom odpovídali na dotazy zákazníků, diagnostikovali problémy s produktem, opravovali produkty Sonos zákazníků a poskytovali další služby péče o zákazníky a podpory. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s vámi máme, a slouží zároveň našemu legitimnímu zájmu.

Zlepšování produktů

Neustále používáme data pro výzkumné účely a pro vývoj a zlepšování našich produktů a služeb Sonos, včetně udržování a zlepšování výkonu našich produktů a služeb Sonos, vývoje a přidávání nových funkcí nebo schopností, jako je použití zpráv o chybách ke zlepšení bezpečnostních funkcí, používání vyhledávacích dotazů a kliknutí ke zlepšení relevantnosti výsledků vyhledávání a využívání údajů o použití k určení, jaké nové funkce mají být upřednostněny. Toto zpracování je nezbytné pro náš legitimní zájem.

Zabezpečení, ochrana a řešení sporů

Údaje používáme k ochraně bezpečnosti a zabezpečení našich produktů Sonos a našich zákazníků, k odhalování a předcházení podvodům, řešení sporů a vymáhání našich smluv. Toto zpracování je nezbytné pro náš legitimní zájem.

Obchodní operace

Údaje využíváme k vývoji souhrnné analýzy a obchodních informací, které nám umožňují provozovat, chránit, činit informovaná rozhodnutí a podávat zprávy o výkonnosti našeho podnikání. Toto zpracování je nezbytné pro náš legitimní zájem.

Komunikace, marketing a reklama

Údaje, které shromažďujeme, používáme k doručování a personalizaci naší komunikace s vámi. Můžeme vás například kontaktovat e-mailem nebo jinými prostředky elektronické komunikace (mimo jiné prostřednictvím aplikace Sonos), abychom vás informovali o nových produktech nebo službách Sonos, nových hudebních službách dostupných ve vaší oblasti, aktualizacích zabezpečení nebo softwaru, podali vám průběžné informace o podpoře problému, pozvali vás k účasti v průzkumu. Toto zpracování je nezbytné pro náš legitimní zájem. Pro více informací navštivte prosím Právní základy pro používání osobních údajů.

Také používáme soubory cookie a podobné technologie, abychom vám poskytli nejrelevantnější reklamu Sonos. Informace o správě přihlášení k e-mailové a propagační komunikaci naleznete v části Vaše práva a možnosti.

Jak můžeme sdílet osobní údaje

Sonos neprodává a nebude prodávat osobní údaje našich zákazníků. Vaše údaje sdílíme pouze v souladu s těmito Zásadami. Můžeme sdílet informace s následujícími typy třetích stran.

Dodavatelé třetích stran

Sonos používá řadu dodavatelů třetích stran k provádění služeb, jako je správa a hosting webových stránek, cloudové služby, online nákupy a dodávky produktů, zpracování kreditních karet a e-mailová komunikace. Vaše osobní údaje sdílíme pouze v případě potřeby, jako je dokončení transakce nebo poskytnutí produktu nebo služby, o které jste požádali nebo je autorizovali, a pouze s dodavateli nebo zástupci, kteří pracují v našem zastoupení pro účely popsané v těchto Zásadách. V tomto případě budou vaše osobní údaje sdíleny s těmito agenty nebo dodavateli, ale pouze za účelem poskytování služeb jménem společnosti Sonos a v souladu s těmito Zásadami. Je naším legitimním zájmem sdílet vaše osobní údaje s těmito stranami pro tyto účely. Dotazy ohledně dodavatelů třetích stran pošlete prosím e-mailem na privacy@sonos.com.

Hudební služby

Aby byla zajištěna co nejlepší spokojenost zákazníků, a aby hudební služby fungovaly správně, může společnost Sonos sdílet příslušné Informace o aktivitě produktu a vaše pokyny s hudebními službami, které jste oprávnili k interakci s vašimi produkty Sonos. Pokud například používáte hudební služby ve svých produktech Sonos nebo k ovládání svých produktů Sonos, musíme s touto hudební službou sdílet určité informace, abychom vám to mohli umožnit. Sdílení údajů s hudebními službami dle vašich instrukcí je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s vámi máme.

Ovládací partneři

Jakmile povolíte přímé ovládání vašeho systému Sonos, můžeme sdílet relevantní Informace o aktivitě produktu s ovládacími partnery, které jste oprávnili k interakci s vašimi produkty Sonos. Sdílení údajů s ovládacími partnery dle vašich instrukcí je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s vámi máme.

Hlasoví partneři

Jakmile aktivujete rozpoznávání řeči, můžeme sdílet relevantní Informace o aktivitě produktu a Audio údaje s partnery hlasového ovládání, které jste oprávnili k získávání těchto údajů za účelem ovládání vašeho systému Sonos. Sdílení údajů s ovládacími partnery dle vašich instrukcí je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s vámi máme.

Přidružené a dceřiné společnosti kontrolované společností Sonos

Sdílíme informace s přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi společnosti Sonos pro obchodní účely, jako je interní správa, propagace produktů Sonos a poskytování produktů a služeb Sonos zákazníkům. Je naším legitimním zájmem sdílet vaše osobní údaje s těmito stranami pro tyto účely.

Nucené zpřístupnění a vymáhání práva

Pokud to vyžaduje zákon, je nezbytně nutné k poskytování služeb nebo k ochraně našich práv nebo práv našich přidružených osob nebo uživatelů, sdělujeme vaše osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, vyšetřovacím organizacím, našim přidruženým společnostem nebo v soudním řízení. Vaše osobní údaje budeme sdílet, pokud se v dobré víře domníváme, že je nutné, abychom tak učinili, abychom splnili zákonnou povinnost podle platných zákonů nebo reagovali na platné právní procesy (např. příkaz k prohlídce, soudní příkaz, nebo předvolání).

Prodej nebo fúze

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v případě fúze, získání nebo prodeje celého nebo části našeho majetku. Samozřejmě vás upozorníme e-mailem nebo výrazným oznámením na našich webových stránkách a budeme vás informovat o vašich právech

Sdílení a zpřístupnění agregovaných údajů

Údaje sdílíme v souhrnné formě a/nebo ve formě, která neumožňuje příjemci těchto údajů, aby vás identifikovali, se třetími stranami, například kvůli průmyslové analýze.

Upozorňujeme, že naše produkty obsahují odkazy na produkty nebo aplikace třetích stran, jejichž praktiky v oblasti ochrany osobních údajů se mohou lišit od společnosti Sonos. Pokud poskytnete osobní údaje kterékoli z těchto třetích stran nebo jejich produktům, vaše údaje jsou spravovány na základě jejich prohlášení o ochraně osobních údajů a doporučujeme vám, abyste si tato prohlášení o ochraně osobních údajů pečlivě přečetli.

Při sdílení údajů s třetími stranami mohou být vaše osobní údaje přeneseny do zemí, kde zákony na ochranu osobních údajů mohou poskytovat nižší úroveň ochrany vašich osobních údajů než ve vaší zemi. Při ochraně vašich osobních údajů jsme velmi pečliví a zavedli jsme odpovídající mechanismy, které je chrání, pokud jsou přenášeny do zahraničí. Vaše osobní údaje převedeme v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů a zavedeme vhodná ochranná opatření, abychom zajistili, že vaše osobní informace budou náležitě zabezpečeny třetí stranou, která k vašim údajům bude mít přístup (například pomocí standardních smluvních ustanovení schválených Evropskou komisí). Pokud máte dotazy nebo chcete získat více informací o mezinárodním přenosu vašich osobních údajů nebo implementovaných zárukách, pošlete nám prosím e-mail na privacy@sonos.com.

Právní základy pro používání osobních údajů

Při používání vašich osobních údajů se spoléháme na různé právní základy, konkrétně:

Plnění smlouvy

Použití osobních údajů může být nezbytné k plnění smlouvy, kterou s námi máte. Například k dokončení nákupu produktu Sonos, k registraci a údržbě vašeho účtu, k řešení problémů s dodávkou, k vyřizování reklamací, k registraci vašeho systému Sonos a k zajištění toho, aby váš produkt Sonos plnil své základní funkce bezpečným způsobem, nebo k reagování na vaše požadavky.

Souhlas

Pokud to vyžaduje zákon, můžeme se spoléhat na váš souhlas s použitím vašich osobních údajů. V takovém případě vám poskytneme konkrétnější informace, když váš souhlas požadujeme. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na privacy@sonos.com. Vaše odvolání neovlivní zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu před odvoláním.

Dodržování právní povinnosti

Vaše relevantní osobní údaje můžeme použít k zajištění souladu s platnými zákony; například, abychom vyhověli zákonným požadavkům orgánů činných v trestním řízení a za účelem regulačních vyšetřování a dodržování právních předpisů.

Legitimní zájmy

Vaše osobní údaje můžeme použít pro naše legitimní zájmy. Spoléháme se například na náš legitimní zájem, abychom analyzovali a vylepšovali naše produkty a služby Sonos a obsah našich webových stránek a aplikací, abychom zasílali oznámení o aktualizacích softwaru nebo informace o produktech a službách Sonos a používali vaše relevantní osobní údaje pro administrativní účely a pro odhalování a prevenci podvodů. Dále, s výjimkou případů, kdy je vyžadován souhlas podle platných místních zákonů, spoléháme na náš legitimní zájem, abychom vám zasílali relevantní marketingové komunikace.

Při používání osobních údajů k plnění našich legitimních zájmů vždy vyvažujeme vaše práva a zájmy při ochraně vašich osobních údajů proti našim právům a zájmům.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu a nemáte k dispozici žádný mechanismus odhlášení (např. v nastavení vašeho produktu Sonos), můžete uplatnit své právo k nesouhlasu se zpracováním zasláním e-mailu na privacy@sonos.com 

Zabezpečení, ukládání a uchovávání osobních údajů, které shromažďujeme

Zabezpečení

Společnost Sonos se zavazuje chránit bezpečnost vašich osobních údajů. Přestože přijímáme přiměřená opatření k ochraně osobních údajů, které shromažďujeme, žádný bezpečnostní systém není neproniknutelný.

Používáme řadu vhodných technických a organizačních opatření a průmyslových standardů k ochraně vašich osobních údajů a abychom pomohli předcházet ztrátě, odcizení, zneužití, neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně a zničení informací o vás. Například vaše osobní údaje ukládáme do počítačových systémů, které mají omezený přístup a které jsou v kontrolovaných zařízeních. Rovněž zajišťujeme, aby datová centra našich dodavatelů třetích stran poskytovala odpovídající bezpečnostní opatření. Vaše údaje jsou navíc během přenosu přes internet chráněny šifrováním, jako je například Transport Layer Security (TLS). Vaše heslo je uloženo pomocí jednosměrného hashování, což znamená, že jej nemůže získat (ani zveřejnit) nikdo, včetně společnosti Sonos, může být pouze resetováno.

K informacím o svém účtu Sonos a naší službě máte přístup pouze pomocí individuálního uživatelského jména a hesla. Chcete-li chránit důvěrnost osobních údajů, musíte své heslo uchovat v tajnosti a nesdělovat je žádné jiné osobě. Pokud se domníváte, že bylo vaše heslo zneužito, okamžitě nás prosím informujte. Po ukončení relace byste se měli vždy odhlásit a zavřít prohlížeč. Vezměte prosím na vědomí, že nikdy nebudeme požadovat, abyste své heslo sdělili v nevyžádaném telefonním hovoru nebo e-mailu.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na privacy@sonos.com.

Ukládání

Osobní údaje shromážděné společností Sonos mohou být uloženy a zpracovány ve vašem regionu, ve Spojených státech (například v našich hlavních datových centrech) nebo v jakékoli jiné zemi, kde se Sonos nebo jeho přidružené společnosti, dceřiné společnosti nebo poskytovatelé služeb nacházejí nebo udržují zařízení. Sonos zavedl odpovídající mechanismy na ochranu osobních údajů při jejich mezinárodním přenosu, například pomocí standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

Uchovávání

Společnost Sonos bude uchovávat vaše osobní údaje:

 • tak dlouho, dokud s vámi máme odběratelský vztah a/nebo podle potřeby, abychom vám mohli umožnit používat web, váš účet Sonos a/nebo vaše produkty Sonos;
 • po dobu nezbytnou pro poskytování služeb, které od nás požadujete;
 • po dobu nezbytnou k poskytnutí marketingových nebo jiných propagačních materiálů, které od nás požadujete;
 • k dodržování naší zákonné povinnosti, včetně požadavků regulačních orgánů a vládních agentur, které mají nad námi pravomoc, jako jsou daňové a/nebo účetní povinnosti, které obvykle vyžadují uchování určitých údajů o transakcích po dobu 7 až 10 let po uskutečnění transakce;
 • po dobu nezbytnou k vyřešení sporů se všemi stranami a/nebo k vyšetřování nebo obraně proti případným právním nárokům; a
 • jak je to nezbytné k tomu, abychom mohli podnikat v souladu s platnými zákony a předpisy.

Na všechny osobní údaje, které uchováváme, se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů a naše interní pokyny pro uchovávání. Sonos vaše osobní údaje smaže, pokud již nejsou pro výše uvedené účely zapotřebí. Pokud existují nějaké osobní údaje, které z technických důvodů nemůžeme zcela smazat z našich systémů, společnost Sonos provede příslušná opatření, aby zabránila dalšímu zpracování nebo použití takových údajů. Pokud máte dotaz týkající se konkrétní doby uchovávání určitých typů osobních údajů, které o vás zpracováváme, zašlete prosím e-mail na privacy@sonos.com

Vaše práva a možnosti

Vaše práva

Chceme, abyste měli kontrolu nad tím, jak vaše osobní údaje používáme. V souladu s místními zákony to můžete provést následujícími způsoby:

 • můžete nás požádat o kopii osobních údajů, které o vás máme;
 • můžete nás informovat o jakékoli změně vašich osobních údajů nebo pokud chcete, abychom opravili jakékoli osobní údaje, které o vás máme;
 • v určitých situacích můžete požádat, abychom vymazali, zablokovali nebo omezili osobní údaje, které o vás máme, nebo můžete mít námitky vůči určitým způsobům, jak vaše osobní údaje používáme; a
 • v určitých situacích můžete také požádat o zaslání osobních údajů, které jste nám poskytli, třetí straně.

Pokud vaše osobní údaje používáme na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Navíc, pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě legitimního zájmu nebo veřejného zájmu, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto použití vašich osobních údajů.

Spoléháme se na vás, že zajistíte, že vaše osobní údaje jsou úplné, přesné a aktuální. Neprodleně nás prosím informujte o jakýchkoli změnách nebo nepřesnostech vašich osobních údajů kontaktováním privacy@sonos.com.  

Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, ale nejpozději do 30 dnů. Další informace o tom, jak můžete ovládat shromažďování a používání Dodatečných údajů o použití a vaše komunikační, marketingové a inzertní preference, naleznete níže v části Vaše možnosti.

Zavazujeme se s vámi spolupracovat, abychom dosáhli spravedlivého vyřešení jakékoli stížnosti nebo obav, které můžete mít ohledně našeho použití vašich osobních údajů. Pokud se však domníváte, že jsme vám nebyli schopni pomoci s vaší stížností nebo obavami, můžete mít právo podat stížnost orgánu ochrany údajů ve vaší zemi (pokud ve vaší zemi existuje) nebo dozorčímu orgánu.

Vaše možnosti

Účet Sonos a aplikace Sonos

Pokud si přejete získat přístup, upravit nebo odstranit profilové informace, změnit své heslo, zavřít svůj účet nebo požádat o vymazání vašich osobních údajů, můžete to udělat přihlášením ke svému účtu Sonos nebo do aplikace Sonos nebo zasláním e-mailu na privacy@sonos.com. Pokud nemůžete získat přístup k určitým osobním informacím shromážděným společností Sonos prostřednictvím účtu Sonos, aplikace Sonos nebo přímo prostřednictvím produktu Sonos, který používáte, můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním e-mailu na privacy@sonos.com. Na jakýkoli požadavek na přístup nebo vymazání vašich osobních údajů odpovíme co nejdříve, ale nejpozději do 30 dnů.

Dodatečné údaje o použití

Po přihlášení do aplikace Sonos pro iOS nebo Android se můžete kdykoli odhlásit ze shromažďování Dodatečných údajů o použití. Udělejte to pomocí několika kliknutí. Pro odhlášení prosím následujte níže uvedené pokyny.

 

Pomocí aplikace Sonos pro iOS nebo Android:

 1. V hudební nabídce Sonos zvolte ‚Více‘ a poté ‚Nastavení‘
 2. Otevřete Pokročilá nastavení a hledejte přepínač upozornění pro Dodatečné údaje o použití
 3. V aplikaci IOS zakažte/vysuňte „Zapnout sdílení použití“ V systému Android zrušte zaškrtnutí políčka „Zapnout sdílení údajů o použití“

 

Pomocí aplikace Sonos pro Mac:

 1. V liště nabídek v horní části vaší obrazovky klikněte na „Sonos“ a poté na „Předvolby“
 2. Na levé straně okna klikněte na „Pokročilé“
 3. Klikněte na „Vylepšit Sonos“
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka „Ano, zapnout sdílení údajů a pomoci Sonos s vylepšením produktů“.

 

Pomocí aplikace Sonos pro PC:

 1. V liště nabídek v horní části vaší obrazovky klikněte na „Spravovat“ a poté na „Nastavení“.
 2. Na levé straně okna klikněte na „Dodatečné údaje o použití“.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka „Zapnout sdílení údajů“.

 

Své preference můžete kdykoli změnit následováním stejných kroků.

Vaše komunikační, marketingové a reklamní preference

Můžete se odhlásit od přijímání přímých marketingových komunikací od společnosti Sonos následováním pokynů obsažených v každém e-mailu, který vám byl zaslán, na záložce „Odhlásit“. Odběr e-mailů nebo zasílání zpráv v aplikaci můžete také zrušit aktualizací možností profilu a kontaktů ve vašem účtu Sonos. Respektujeme vaši volbu a zastavíme vám zasílání propagačních e-mailů, jakmile se odhlásíte nebo změníte nastavení komunikace.

Vezměte prosím na vědomí, že bez ohledu na vaše nastavení komunikace s vámi budeme i nadále komunikovat ohledně změn podmínek, aktualizací zásad, aktualizací softwaru produktu Sonos, běžných zpráv služeb zákazníkům, jako jsou informace o aktuálním nebo minulém nákupu, dodávce produktů, přerušení služby, porušení zabezpečení údajů nebo jiné významné informace o produktu, který vlastníte, například zastavení podpory nebo problémy s bezpečností.

Množství zájmově orientované reklamy, kterou můžete obdržet, můžete upravit změnou nastavení souborů cookie, změnou nastavení vašeho zařízení a/nebo odhlášením z určitých reklamních sítí. Pokud jste se odhlásili z přijímání e-mailů, nebudeme váš e-mail používat pro zájmově orientované reklamní aktivity. Pro více informací o našem použití zájmově orientované reklamy navštivte sekci Naše použití souborů cookie a jiných podobných technologií.

Reklama a moderní marketingové nástroje

Abychom pomohli více lidem poslouchat více hudby na Sonosu, používáme na podporu našeho reklamního úsilí několik moderních marketingových nástrojů.

Společnost Sonos může spolupracovat s inzerenty třetích stran, kteří používají soubory cookie a podobné technologie, aby poskytovali relevantnější reklamu o produktech a službách Sonos na našich webových stránkách a na internetu. Abychom zajistili tuto „zájmově orientovanou reklamu“, strany kombinují neosobní údaje o vašich online aktivitách, získaných v průběhu času, které pomáhají obstarávat reklamu, kterou vám dodáváme. Příkladem může být reklama Sonos na Facebooku nebo na stránce vlastněné společností Google, například na stránce s výsledky vyhledávání nebo na YouTube, nebo na webu v reklamní síti Google. V rámci tohoto procesu nesdílíme vaše osobní údaje. V případě potřeby získáme váš souhlas s tímto procesem. Kdykoli se můžete odhlásit od těchto personalizovaných reklam inzerentů třetích stran a reklamních sítí, které jsou členy iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) nebo které dodržují Digital Advertising Alliance’s Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising navštívením odhlašovacích stránek na stránkách NAI a webových stránek DAA. Odhlášením se reklamy, které na internetu uvidíte, pro vás mohou stát méně relevantní. Uživatelé, kteří požívají práv podle právních předpisů EU o ochraně údajů, mohou navštívit stránku www.youronlinechoices.com a dozvědět se, jak se odhlásit z používání jejich údajů pro zájmově orientovanou reklamu členskými společnostmi European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Uživatelé v Kanadě mohou navštívit www.youradchoices.ca.

Pokud jste se odhlásili z přijímání komunikace, nebudeme váš e-mail používat pro zájmově orientovanou reklamu.

Naše použití souborů cookie a jiných podobných technologií

Používáme soubory cookie a podobné technologie, jako jsou pixely, značky, webové signály a další identifikátory, které nám pomáhají přizpůsobit naše webové stránky pro vás, zapamatovat si vaše preference, porozumět tomu, jak uživatelé používají náš web nebo aplikaci, a pomáhat přizpůsobit naše marketingové nabídky.

Soubory cookie

Cookie je malý datový soubor obsahující řetězec znaků, který je odeslán do vašeho počítače, když navštívíte webové stránky. Když tyto stránky navštívíte znovu, cookie těmto stránkám umožní rozpoznat váš prohlížeč. Doba, po kterou cookie zůstane ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, závisí na tom, zda se jedná o „perzistentní“ nebo „relační“ cookie. Sonos používá oba typy souborů cookie. Relační cookie na vašem zařízení zůstane pouze než opustíte prohlížené webové stránky. Perzistentní cookie na vašem počítači nebo mobilním zařízení zůstane, dokud nevyprší jeho platnost a nebo nedojde k jeho smazání. Na našich webových stránkách používáme následující typy souborů cookie.

 • Zcela nezbytné soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro procházení našich webových stránek a používání jejich funkcí. Bez těchto souborů cookie není možné poskytnout služby jakou je nákupní košík.
 • Výkonové soubory cookie. Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Tato data mohou být použita k optimalizaci našich webových stránek a usnadnění navigace na nich.
 • Funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňují našim webovým stránkám, aby si zapamatovaly volby, které jste učinili při procházení, a personalizovat vaši zkušenost. Můžeme například uložit vaši geografickou polohu do souboru cookie, abychom zajistili, že vám ukážeme web relevantní pro vaši oblast.
 • Soubory cookie třetích stran. Soubory cookie třetích stran jsou takové, které jsou umístěny webovými stránkami a/nebo stranami jinými než Sonos. Tyto soubory cookie mohou být použity na našich webových stránkách ke zlepšení našich produktů nebo služeb nebo k tomu, abychom nám poskytli relevantnější reklamu. Na tyto soubory cookie se vztahují příslušné zásady ochrany osobních údajů pro tyto externí služby, například Zásady používání dat na Facebooku.
 • Analytické soubory cookie. Používáme analytické soubory cookie, jako jsou ty, které nabízí Google Analytics, abychom lépe porozuměli věcem, jako je doba, po kterou návštěvník na našem webu zůstává, které stránky jsou pro ně nejužitečnější a jak dorazili na sonos.com. Další informace o Google Analytics a vašich údajích naleznete na těchto webových stránkách Google.

Další informace o souborech cookie, které používáme na našich webových stránkách, jsou uvedeny zde.

Jak ovládat nastavení souborů cookie

Většina webových prohlížečů vám umožňuje ovládat soubory cookie prostřednictvím jejich nastavení preferencí. Pokud však omezíte schopnost webů nastavovat soubory cookie, může to mít dopad na vaši celkovou uživatelskou zkušenost. Některé prohlížeče nabízejí signál „Nesledovat“ („DNT“), pomocí kterého můžete upřednostňovat sledování a sledování mezi weby. Přestože v současné době nepoužíváme technologii, která rozpoznává signály DNT, vaše osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s těmito Zásadami. Níže se dozvíte, jak ovládat nastavení souborů cookie v oblíbených webových prohlížečích:

 

Pixely

Kromě souborů cookie někdy používáme i malé grafické obrázky známé jako ‚pixely‘ (známé také jako webové signály, transparentní GIF nebo pixelové značky). V naší e-mailové komunikaci používáme pixely (pokud jste se rozhodli takové komunikace přijímat), abychom nám pomohli zjistit, zda byla naše e-mailová komunikace zhlédnuta. Používáme také pixely třetích stran (například pixely od Googlu, Facebooku a dalších reklamních sítí), které nám pomáhají poskytovat reklamu, která je relevantní pro vaše zájmy. Níže se dozvíte více o našich reklamních a marketingových aktivitách.

Ostatní identifikátory

Při používání naší aplikace shromažďujeme z vašeho zařízení jedinečný identifikátor sledování reklam (reklamní identifikátor nebo „IDFA“ na zařízeních iOS a Google Ad ID nebo „AID“ na zařízeních Android), abychom se mohli dozvědět více o uživatelích naší aplikace a poskytovat nejrelevantnější zprávy a marketing. Přestože jsou tyto identifikátory pro vaše zařízení jedinečné, neobsahují žádné vaše osobní informace, jako je vaše jméno nebo e-mailová adresa.

Jak ovládat nastavení identifikátorů

Způsob, jakým se tyto identifikátory používají, můžete nastavit, včetně možnosti jejich resetování, prostřednictvím nastavení vašeho zařízení. Níže se dozvíte, jak ovládat nastavení identifikátorů na populárních operačních systémech:

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se použití vašich osobních údajů, pošlete prosím e-mail na privacy@sonos.com.

Pokud není uvedeno jinak, Sonos, Inc. je správcem dat pro osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím produktů a služeb Sonos, na které se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů. Naše adresa je 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA.

Sonos Europe B.V. je naším zástupcem pro ochranu údajů pro Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko. Inspektor ochrany údajů v Sonos Europe B.V. může být kontaktován na následující adrese: Schuttersweg 10, 1217 PZ Hilversum, The Netherlands, nebo prostřednictvím e-mailu na privacy@sonos.com.

Změny v našich Zásadách ochrany osobních údajů

Společnost Sonos může v případě potřeby tyto Zásady upravit nebo aktualizovat, aby odrážely zpětnou vazbu zákazníků a změny v našich produktech a službách Sonos. Pravidelně je prosím kontrolujte. Když tyto Zásady aktualizujeme, upravíme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto Zásad. Pokud dojde k podstatným změnám v Zásadách nebo způsobu, jakým společnost Sonos používá vaše osobní údaje, budeme vás informovat buď zveřejněním oznámení o těchto změnách, dříve než k nim dojde, nebo toto oznámení zašleme přímo vám. Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady pravidelně kontrolovali, abyste se dozvěděli více o tom, jak Sonos používá a chrání vaše informace.